Το πλυντήριο ρούχων όπως και κάθε άλλη συσκευή, αν δεν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο εμφανίζει συχνότερες βλάβες αλλά και μειωμένη ή προβληματική απόδοση.

Με τα σύγχρονα απορρυπαντικά δεν είναι αναγκαία η χρήση υψηλών θερμοκρασιών για την απομάκρυνση των λεκέδων, αυτό όμως έχει συνέπειες στην υγιεινή του πλυντηρίου σας, δυσάρεστες οσμές, μούχλα κλπ. Για το λόγο […]