Η επιλογή του συνεργείου που θα κάνει την τοποθέτηση του κλιματιστικού σας είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή του ίδιου του κλιματιστικού σας.

Σήμερα, ο οποιοσδήποτε «έχει πιάσει κατσαβίδι στα χέρια του» ισχυρίζεται ότι μπορεί να τοποθετήσει το κλιματιστικό σας. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, οι οποίες φυσικά πιστοποιούνται μόνο με […]